Gezinscoaching / Opvoedingscoaching

 

 

Een kind ter wereld brengen en grootbrengen is waarschijnlijk een van de mooiste aspecten in het leven. Maar misschien ook een van de moeilijkste en zwaarste beproeving van het leven. Laat staan meerdere kinderen! Of kinderen met een stoornis of aandoening!

Het is heel normaal als u als (jonge) ouder(s)/opvoeder(s) soms aan uzelf twijfelt of vragen heeft zoals;

Doe ik het wel goed? Moet ik nou kiezen voor een vrije of strenge opvoeding? Ben ik niet te beschermend? 

 

Tijdens de Gezinscoaching leert u meer van de belevingswereld van uw kind, samenwerken en grenzen aan te geven. De volgende onderwerpen zullen o.a. besproken en behandeld worden;

Communicatie, afstand - nabijheid, vertrouwen, eerlijkheid, betrouwbaarheid, voorlichting, structuur, affectie en sexualiteit.

 

COACHING met een tintje werkt in sommige situaties ook met Video Interactie Begeleiding, of te wel VIB. Dit houdt in dat er gevraagd kan worden om video-opnames te maken van bepaalde momenten of gebeurtenissen. Deze opnames kunnen gemaakt worden met een video(camera, telefoon, tablet of webcam. Deze beelden worden dan geanalyseerd en de resultaten worden weer verwerkt in de volgende sessie(s). Ook wordt er soms gebruikt gemaakt van een Video-dagboek. Een video-dagboek houdt in dat ieder gezinslid elke dag de mogelijkheid heeft om geheel prive en hun gedachten op te nemen. Behalve diegene en ik, heeft er niemand recht om deze beelden te bekijken. 

Om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijk heeft om met ondersteuning gelukkiger te worden,

heeft COACHING met een tintje gekozen om inkomensafhankelijke tarieven te hanteren.

Met het inkomen wordt bedoeld: het totale gezamenlijke (gezins)inkomen.

Zie Tarieven  voor meer informatie

 

Coaching

met een tintje

Coaching

met een tintje

life, coach, coaching, yin yang, leiden, relatie, gezin, opvoeding
life, coach, coaching, leiden, relatie, gezin, opvoeding
life, coach, coaching, leiden, relatie, gezin, opvoeding

© 2020 by Coaching met een tintje

Hoogstraat 36 | 1441 BC, Purmerend | Tel: 06-54356601| E-mail: info@coachingmeteentintje.nl